Moje zamówienia
0
Aliexpress 
Aliexpress
EU Warehouse 
EU Warehouse
Shein 
Shein
TEMU 
TEMU
Tańszy niż 
Mniej niż 5 zł

Warunki korzystania

Ten dokument został napisany w rodzaju męskim wyłącznie w celu ułatwienia czytania. Dokument jest skierowany zarówno do mężczyzn jak i kobiet. Przeczytaj uważnie warunki użytkowania. Warunki opisane w tym dokumencie („Warunki użytkowania”) dotyczą każdego użytkownika, który zdecyduje się korzystać z usług systemu („Strona Zipy” lub „Strona”). Każdy, kto podejmuje jakiekolwiek działania na Stronie Zipy („Użytkownik”), oświadcza, że ​​zapoznał się z warunkami korzystania z witryny i akceptuje je i ani on, ani jego przedstawiciele nie będą wnosić żadnych żądań/roszczeń wobec serwisu Zipy, Właścicieli Serwisu, Administratorów Serwisu, z wyjątkiem roszczeń związanych z naruszeniem zobowiązań serwisu wynikających z Regulaminu. Jedynie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie są wiążące na stronie internetowej Zipy, której właścicielem jest ZIPY HOLDINGS LTD (zwana dalej Zipy Investments SA), NIP 515226421 wobec użytkowników. Investment Zipy SA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania, a wszelkie zmiany będą miały zastosowanie tylko do produktów i / lub usług zakupionych po zmianie.

 1. Ogólnie.

  1. Zipy oferuje użytkownikom usługi e-commerce.
  2. Witryna Zipy pełni rolę pośrednika między platformami sprzedaży online i platformami płatniczymi (zwanymi dalej „witrynami powiązanymi”), w tym www.ebay.com, www.amazon.com, www.aliexpress.com, ebay.de i amazon .de i użytkownicy.
  3. Zakup w serwisie oznacza, że ​​użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Zipy w celu uzyskania produktów od osób trzecich dla użytkownika, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Gdy użytkownik kupuje produkt lub produkty za pośrednictwem Zipy, zawrze dwie umowy: (a) umowę między użytkownikiem a międzynarodową witryną handlu elektronicznego dotyczącą wymaganych produktów; oraz (b) umowa między użytkownikiem a Zipy dotycząca usług Zipy i korzystania z jego witryny. O ile nie zostało to wyraźnie określone, Zipy działa jako Przedstawiciel Użytkownika i nie zawiera żadnych stosunków umownych z użytkownikiem i / lub Sprzedawcą w odniesieniu do produktów, które użytkownik kupuje za pośrednictwem Zipy.
  4. Użytkownicy, którzy kupują i / lub korzystają z produktów i / lub usług stron partnerskich za pośrednictwem strony Zipy, są związani warunkami korzystania z witryn partnerskich.
  5. Każdy użytkownik, który akceptuje warunki korzystania z usługi Zipy, akceptuje warunki korzystania z każdej witryny partnerskiej, której dotyczą usługi Zipy.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła lub haseł w serwisie i / lub profilu w serwisie oraz w tym, co go dotyczy.
  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany o możliwości zablokowania z korzystania z serwisu, co może być bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu i / lub związane ze szkodami, jakie mogą spowodować osoby trzecie, w tym Usługodawcy internetowi, usługi przechowywania danych, dostawcy. Użytkownik zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i / lub strat lub płatności, które zostaną spowodowane powyższymi czynnikami, na rzecz Zipy SA.
  8. Zipy SA zachowuje pełne prawo do zmiany lub zaprzestania dowolnej funkcji i / lub funkcji witryny w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników w jakiejkolwiek formie.
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma zdolność prawną i minimalny wiek do zawarcia prawnie wiążącej umowy. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby legalnie korzystać z serwisu.
  10. Zipy SA ma prawo w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez przepraszania, usunąć wszelkie treści zamieszczone przez użytkownika w serwisie Zipy, w tym komentarze dotyczące treści zamieszczanych przez innych użytkowników.
  11. Zipy SA ma prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez konieczności przepraszania, usuwania i / lub kończenia działań użytkownika na stronie Zipy.
 2. Zmiany w Warunkach użytkowania i Polityce prywatności.

  1. Po zarejestrowaniu się w naszej witrynie być może będziemy mogli skontaktować się z Tobą i wysłać Ci wspaniałe oferty pocztą elektroniczną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która jest częścią Twojej umowy z nami w ramach niniejszych Warunków użytkowania, pod następującym linkiem: Polityka prywatności
  2. Reklamy i inne komunikaty przychodzące od nas mogą wykorzystywać pliki cookie, w tym pliki cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie w naszej Polityce prywatności.
  3. Zipy SA zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub usunięcia i / lub dodania i / lub anulowania warunków korzystania z serwisu bez wcześniejszego powiadomienia i / lub wyjaśnień.
  4. Zmiany dokonane przez Zipy SA będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników serwisu począwszy od daty zmiany.
 3. Stawki, opłaty i płatności

  1. Ceny są oparte, między innymi na codziennych obliczanych opłatach pobieranych z międzynarodowych witryn rynkowych i informacjach osób trzecich, dlatego mogą się zmieniać codziennie (np. Obliczenia walut i kursy wymiany).
  2. Zipy Holdings może pobierać opłaty za zakup produktów za pośrednictwem swojej strony internetowej i / lub korzystanie z jej usług, które mogą obejmować między innymi: dystrybucję płatności na rzecz użytkownika, pomoc w zwolnieniu towarów z lokalnych ceł i opłat oraz rozstrzyganie sporów między kupującym a sprzedającym (zwane dalej „opłatami za usługi”). Należy pamiętać, że opłaty za usługę Zipy mogą się różnić w zależności od przypadku, w zależności od rodzaju usługi i stanu.
  3. Zipy Holdings może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zmieniać i / lub modyfikować opłaty za obsługę witryny i jej usług. Dokonując zakupu za pośrednictwem strony internetowej Zipy, użytkownik zgadza się zapłacić, oprócz ceny produktów, wszelkie dodatkowe opłaty serwisowe otrzymane przez Zipy Holdings.
  4. Zipy Holdings ma wyłączne prawo do odmowy i / lub odnowienia i / lub cofnięcia i / lub zawieszenia którejkolwiek z usług świadczonych na rzecz użytkowników, jakie uznają za stosowne, jeśli lokalne prawa i / lub przepisy nie są przestrzegane.
  5. Opłaty i prowizje Zipy Holding na rzecz użytkownika mogą przewyższać rzeczywisty koszt świadczenia takich usług i opłaty takie Zipy Holdings musi zachować jako zysk.
  6. Łączna cena wyświetlana w momencie składania zamówienia zawiera już wszystkie opłaty serwisowe.
 4. Kodeks postępowania użytkownika.

  1. Zipy SA zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub konwertowania i / lub usuwania treści zamieszczanych przez użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia i / lub wyjaśnień.
  2. Użytkownik nie będzie korzystał ze strony Zipy w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem.
  3. Zipy Investment Inc., w tym administratorzy witryny, właściciele firmy i wszystkie inne strony zaangażowane w projektowanie systemu, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek fizyczne i / lub psychiczne szkody, które mogą być spowodowane treściami przesyłanymi przez użytkowników Zipy.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania lub przekazywania za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich, grożą lub są szkodliwe, wprowadzające w błąd, obraźliwe, zniesławiające, odrażające, naruszają prywatność, są niedopuszczalne lub w jakikolwiek inny sposób zachęcają do przestępstw, stanowią przestępstwo cywilne i / lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawo lub akt prawny i / lub zawiera materiały zawierające reklamy lub promocje związane z produktami i usługami.
  5. Użytkownik nie będzie używał fałszywych danych osobowych i haseł i / lub treści innych użytkowników.
  6. Zabrania się użytkownikowi wykorzystywania fragmentów kodu programistycznego i / lub algorytmów i / lub programów do zbierania informacji ze strony Zipy.
  7. Użytkownikowi zabrania się otwierania konta dla osoby trzeciej bez jego wyraźnej zgody i / lub otwierania konta dla grupy osób i osób trzecich.
  8. Zabrania się użytkownikowi udawania osoby lub podmiotu i / lub niewłaściwego reprezentowania i / lub wstępnego odnoszenia się do osoby i / lub określonej grupy.
  9. Użytkownik zgadza się, że część jego danych osobowych zostanie przekazana stronom partnerskim i / lub dostawcom partnerskim, gdy pojawiają się w witrynie Zipy i / lub gdy użytkownik określił te dane za pomocą witryny Zipy, w tym adres, numer telefonu, adres e-mail użyty podczas rejestracji, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje wymagane do świadczenia usług serwisu Zipy.
  10. Zipy Holdings LTD nie przechowuje informacji o kartach na serwerach firmy i / lub w żadnych innych środkach będących wyłączną własnością Zipy Holdings LTD i nie rozpowszechnia i / lub w żaden sposób nie udostępnia odpowiednich informacji. Ponadto podczas dokonywania płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej numer karty użytkownika można zapisać w celu łatwiejszej integracji na bezpiecznym serwerze innej firmy, dzięki czemu użytkownik nie musi importować danych za każdym razem, gdy dokonuje zakupu przy użyciu tej samej karty. Przy każdym zamówieniu od użytkownika będzie wymagany tylko numer CVV. Numer CVV użytkownika nie jest przechowywany na żadnym serwerze i należy go wypełnić, aby dokonać płatności. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.vivawallet.com/en-eu/. Użytkownicy Zipy powinni mieć pełną kontrolę nad dostarczonymi przez siebie informacjami o zapisanych kartach i według własnego uznania powinni dodawać lub usuwać informacje przechowywane na stronie płatności.
 5. Własność intelektualna i znak towarowy.

  1. Wszystkie materiały i / lub treści i / lub systemy i / lub algorytmy witryny są wyłączną własnością firmy Zipy Ltd i / lub są wykorzystywane za wyraźną zgodą ich właścicieli.
  2. Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, retransmisja, reklama, użytkowanie i inne zmiany na stronie i / lub jej częściach bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody Zipy Investment SA są wyraźnie zabronione. Każde naruszenie niniejszych warunków może skutkować naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub własności intelektualnej w sposób, który może narazić użytkownika na kary i / lub grzywny z tytułu przestępstwa lub czynu zabronionego zgodnie z prawem.
  3. Nie ma możliwości modyfikowania i / lub edycji elementów graficznych i / lub dodawania ich i / lub tekstów i / lub muzyki i dźwięków w jakiejkolwiek formie, nawet w przypadku wyraźnej zgody Zipy Investment SA na wykorzystanie treści. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie należą wyłącznie do Investment Zipy Ltd.
  4. Zabrania się użytkownikowi reklamowania i umieszczania w serwisie jakichkolwiek materiałów lub treści w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody właściciela praw do wykorzystania materiału i / lub treści.
  5. Zipy Investment Ltd, jej menedżerowie, dyrektorzy, pracownicy i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie własności intelektualnej i / lub praw osobistych i / lub naruszenie korzystania ze znaków towarowych osób trzecich przez użytkownika zarejestrowanego w Zipy.
  6. Zipy Investment Ltd nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich i / lub własności intelektualnej spowodowane przez użytkownika. Za wszelkie naruszenia prawa spowodowane przez użytkownika w serwisie Zipy wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
  7. Słowo Zipy i każdy inny znak towarowy zawierający słowo „Zipy”, niezależnie od tego, czy jest to znak towarowy zawierający tylko tekst / litery, czy też znak towarowy w formie projektu i / lub grafiki, jest znakiem towarowym firmy Zipy Investments Ltd , jest częścią jej własności i firma zachowuje do niej wszelkie stosowne prawa. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie są własnością ich prawowitych beneficjentów.
 6. Wyłączenie odpowiedzialności.

  1. Zakup za pomocą Zipy: Jeśli użytkownik kupuje produkty z międzynarodowych witryn handlu elektronicznego za pośrednictwem platformy, zakupy są dokonywane na międzynarodowych witrynach internetowych, a witryna Zipy działa tylko jako interfejs użytkownika. W związku z tym Zipy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakup lub zamówione produkty, ponieważ nie jest zaangażowana w tworzenie opisu i prezentacji produktu. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek problemy lub nieścisłości dotyczące zakupu i / lub dostawy swoich towarów, zgadza się rozwiązać je ze Sprzedającym (za pośrednictwem Zipy i przy jego pomocy), a nie z Zipy.
  2. Zipy Investment Ltd i jej dyrektorzy, pracownicy i partnerzy nie są odpowiedzialni ani nie udzielają gwarancji za jakiekolwiek niewłaściwe i / lub przestępcze i / lub obraźliwe zachowanie osób trzecich, od których produkt i / lub usługi zostały zakupione za pośrednictwem witryny Zipy .
  3. Produkty i usługi witryny (w tym widoczność przedpłaty) są przedstawiane jako wartość firmy i bez wcześniejszej kontroli Zipy Investments Ltd. Prezentacja tych produktów nie stanowi rekomendacji ani / lub oceny firmy dotyczącej charakteru produktu i / lub usługi, ich cechy i / lub jakości.
  4. Użytkownik rozumie i zgadza się, że odpowiada za wszelkie prawa i przepisy, w tym opłaty celne i cła, które zostaną opracowane i sprawdzone przed złożeniem zamówienia.
  5. Zipy Ltd i jej dyrektorzy, pracownicy i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane decyzją użytkownika dotyczącą zakupu produktu i / lub usługi świadczonej przez witrynę.
  6. Użytkownik zgadza się zwolnić Zipy Investments Inc., jej menedżerów, dyrektorów, pracowników i współpracowników ze wszelkich roszczeń i w tym kosztów prawnych wynikających lub związanych z działaniem użytkownika sprzecznym z przepisami obecnego lub nielegalnego działania.
  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje z firmą i innymi użytkownikami witryny. Użytkownik końcowy zrzeka się z wszelkich roszczeń i/ lub odpowiedzialności związanych z jakimkolwiek produktem i / lub usługą strony biznesowej i / lub partnerskiej i / lub partnerskim sprzedawcą i / lub stronami trzecimi, dla których strona świadczy usługi, w tym bankructwo firmy i / lub witryny partnerskiej i / lub dostawcy partnera i / lub strony trzeciej, w której strona świadczy usługi legalnego działania, a także wszelkie nieprzestrzeganie transakcji z góry i wszelkich transakcji online lub offline przez jakiegokolwiek innego użytkownika.
  8. Zipy Investment Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i / lub straty spowodowane produktami i / lub danymi i / lub usługami, które strona Zipy dostarcza klientowi za pośrednictwem stron trzecich, w tym między innymi klęski żywiołowe, wojny i strajki.
  9. Zipy Investment Ltd nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne i / lub fakturowanie i / lub informacje ukryte przez użytkownika pochodzące z treści, które nie zostały stworzone przez Zipy Ltd i jej menedżerów.
  10. Zipy Investment Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, opłaty celne, podatek VAT i / lub jakiekolwiek dodatkowe opłaty nałożone przez władze lokalne na przesyłkę realizowaną za pośrednictwem strony Zipy.
  11. Zipy Investment Ltd nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika podczas zakupu. Każda szkoda i / lub cierpienie psychiczne lub moralne spowodowane podaniem nieprawidłowych danych osobowych jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika i / lub podmiotu i / lub agenta wykonującego operację w jego imieniu.
  12. Użytkownik zapewnia, że ​​przeczytał Poradnik „Co należy wiedzieć”, w którym posiada niezbędne informacje o tym, co zrobić, jeśli wystąpi problem z zamówieniem.
 7. Zasady wysyłki, zwrot produktów i anulowanie zamówienia.

  1. W związku z powyższym użytkownik jest niniejszym informowany, że polityka zwrotów produktów oraz anulowanie zamówienia podlegają przepisom prawa i regulacjom kraju, w którym znajduje się sprzedawca oraz warunkom korzystania z e- serwis handlowy, w ramach którego serwis Zipy świadczy usługi.
  2. Nie ma możliwości anulowania zamówienia Zipy po jego zakończeniu, w tym wszystkich witryn partnerskich, w których serwis Zipy świadczy usługi.
  3. Produkty i / lub przedmioty promowane przez sprzedawców stowarzyszonych podlegają greckiemu ustawodawstwu, z tym wszystkim, co implikuje.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za koszty wysyłki dowolnego przedmiotu i / lub produktu zwróconego do sprzedawcy i / lub firmie i / lub partnerowi serwisu Zipy.
  5. W przypadku opóźnienia we wpłynięciu zamówienia / zamówień na adres podany przy zakupie, należy skontaktować się z Zipy SA, przesyłając pisemną informację o opóźnieniu realizacji zamówienia.
  6. Komunikacja musi zostać dokonana w ciągu 40 dni od daty zakończenia zamówienia (zamówień), jeśli była / została dokonana w serwisie eBay, a jeśli została dokonana / dokonana za pośrednictwem strony internetowej Ali Express. Pisemne powiadomienie od klienta o opóźnieniu w realizacji zamówienia powinno nastąpić w ciągu kilku dni od upływu przewidywanego czasu dostawy produktu w sekcji „Kontakt” na naszej stronie lub za pośrednictwem naszej strony w polu „Zamówienia”, wybierając opcję „Produkt nie podlega raportowaniu” . W przypadku otrzymania zawiadomienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, Zipy SA zainicjuje procedurę komunikacyjną w celu otwarcia sprawy (zwanej dalej „Sprawą”) przeciwko sprzedającemu zgodnie z warunkami ochrony konsumenta tej konkretnej witryny, od zakupionego przedmiotu). Zipy Ltd nie odpowiada za zwrot środków i / lub przedmiotów, ale także za ostateczną decyzję dotyczącą odszkodowania kupującemu. Zipy Investment Ltd będzie działać zgodnie z decyzją podjętą przez daną witrynę internetową, na której ma miejsce proces. Przedmiot jest wysyłany zgodnie z polityką platformy, z której produkt został zakupiony i jest to odpowiedzialność tej ostatniej. Czas wysyłki różni się w zależności od produktu, w zależności od platformy i konkretnego sprzedawcy produktu i jest wyświetlany w informacjach o produkcie na stronie.
  7. W niektórych przypadkach produkty zakupione w serwisie eBay i amazon prawdopodobnie nie są wysyłane bezpośrednio do Polski. W takich przypadkach produkt zostanie wysłany przez nasz magazyn w USA, a ze względu na ten proces nie będzie możliwości otwarcia sprawy do Urzędu Ochrony Konsumenta w przypadku problemu z produktem lub konieczności zwrotu pieniędzy.
  8. W takich przypadkach, gdy produkty nie są wysyłane bezpośrednio do Polski, ale za pośrednictwem magazynu Zipy, łączna cena może nie być w pełni podana, a użytkownik ma prawo zażądać anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy za zamówiony przedmiot.
  9. W przypadku, gdy przedmiot do użytkownika dotrze uszkodzony lub wadliwy, międzynarodowa strona internetowa może zażądać od użytkownika zwrotu przedmiotu wyłącznie na własny koszt i zgodnie z polityką zwrotów witryny międzynarodowej.
  10. Wysyłka do Polski jest domyślną przy zamawianiu produktów za pośrednictwem tej strony internetowej, a zamówienia mogą nie być przyjmowane z wysyłką do innych krajów.
  11. Po zatwierdzeniu użytkownika przez międzynarodowe witryny handlu elektronicznego w celu otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupiony przedmiot (y), Zipy wpisze otrzymaną kwotę (w tej samej lub innej walucie) na Twoje konto Zipy, a użytkownik może z tego skorzystać kwotę w przyszłych zakupach.
  12. Aby zażądać zwrotu środków na konto karty kredytowej użytkownika, użytkownik musi kliknąć przycisk zwrotu na stronie salda Zipy. Zwroty kosztów zostaną dokonane tylko użytkownikowi, który kupił przedmiot (y).
  13. Zipy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwrot kosztów użytkownika i kwoty otrzymane z międzynarodowych witryn e-commerce w jakimkolwiek przypadku (w tym odmowa / anulowanie, opóźnienie, dodatkowe wydatki, pominięcia itp.).
  14. Proces zwrotu środków na karty kredytowe zajmie około 10-14 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia użytkownika dotyczącego przekazania zwrotu.
  15. Bitcoin i „Cashback” są akceptowane w Zipy jako metoda płatności, w przypadku otrzymania zwrotu po dokonaniu płatności za pośrednictwem Bitcoin i / lub „Cashback”, otrzymany zwrot może być wykorzystany tylko na stronie internetowej i nie zostanie zwrócony do Bitcoin i / lub "Cashback" (początkowa metoda płatności).
 8. Wygaśnięcie salda konta

  1. W celu przestrzegania i zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi, Zipy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia okresu salda do 18 miesięcy, podczas których użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania salda na swoim koncie. Zipy powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem przed wygaśnięciem salda na jego koncie oraz o krokach potrzebnych do przedłużenia okresu wykorzystania salda środków na koncie użytkownika, ale nie przekroczy on więcej niż cztery (4) lata od otrzymania salda.
  2. Użytkownik może sprawdzić swoje aktualne saldo pieniędzy logując się na swoje konto i klikając przycisk salda.
 9. Skontaktuj się z Zipy

  1. Zipy może komunikować się z zarejestrowanymi użytkownikami i dostarczać im recenzje, opinie, porady, dyskusje, komentarze, wiadomości oraz inną komunikację za pośrednictwem czatów, forów, grup dyskusyjnych, blogów lub innych opcji komunikacji, które mogą być dostępne w związku z Stroną.
  2. Zipy może zawierać usługę czatu w swojej witrynie, aby umożliwić użytkownikom komunikowanie się z zespołem obsługi klienta Zipy. Zipy może przeglądać i rejestrować całą komunikację na swoim czacie (lub jakikolwiek inny rodzaj komunikacji).
  3. Zastrzeżenie: Czat z Zipy i / lub wszelka inna dostępna komunikacja jest udostępniana użytkownikom jako wsparcie podczas przeglądania strony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody wynikające z użytkowania lub uzależnienia od informacji i porad przekazanych w rozmowie Zipy i we wszystkich innych formach komunikacji.
  4. Pamiętaj, że Zipy nigdy nie poprosi Cię o ujawnienie informacji poufnych, takich jak numer karty kredytowej.
 10. Wypowiedzenie Regulaminu

  1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki i postanowienia, kontaktując się z Obsługą Klienta Zipy (Opt-Out) pod następującym linkiem: ____________, a ten regulamin jest jedynym sposobem, w jaki użytkownik może zrezygnować z umowy. Po otrzymaniu prośby o zaprzestanie korzystania z usługi Zipy prześle e-maile z odpowiedziami z potwierdzeniem i może wypowiedzieć niniejsze Warunki i zamknąć konto użytkownika w ciągu 30 dni od potwierdzenia prośby Użytkownika.
  2. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, Zipy może według własnego uznania i bez uprzedzenia zakończyć dostęp użytkownika do Witryny, anulować zamówienie użytkownika lub skorzystać z innych środków przewidzianych prawem. Zipy może udostępniać informacje o użytkowniku, jeśli wymagają tego przepisy prawa.
  3. Firma Zipy nie jest zobowiązana do świadczenia żadnych usług (w tym zwrotów kosztów) na rzecz użytkownika w przypadku, gdy użytkownik Zipy zostanie zablokowany z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu.